Serverinställningar för e-postkonto

Linuxkonto

SMTP: smtp.ilait.se (port 25, 465 eller 587, kräver autentisering)
POP3: pop.ilait.se (port 110 eller 995)
IMAP: pop.ilait.se (port 143 eller 993)
Webmail: webmail.interspace.se
IMAP kräver även att man anger prefix för mappsökvägen på servern. Ange INBOX med versaler.

 

Hosted Exchange

Om ditt konto är ett Hosted Exchange-konto som du vill komma åt med hjälp av POP eller IMAP kan du använda inställningarna nedan. För full funktionalitet på telefon och dator, kontakta oss för att uppgradera ditt e-postkonto.

SMTP: smtp.ilait.se (port 25, 465 eller 587, kräver autentisering)
POP3: outlook.ilait.se (port 110 eller 995)
IMAP: outlook.ilait.se (port 143 eller 993)
Webmail: mail.interspace.se

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Följ oss på Facebook!