Aldis

Aldis Projektverktyg

Aldis är ett webbaserat projekthanteringssystem som lämpar sig för både små, medelstora och större företag. Den har ett mobilt gränssnitt som möjliggör att de väsentliga uppgifterna kan utföras även utanför kontorsstolen. Aldis Projektverktyg är ett flexibelt, skalbart system som kan skräddarsys för att passa just ditt företags behov.

Aldis huvudfunktioner (klicka för att läsa mer)

Aldis projekthanteringssystem

Planeringsverktyg – kalender

Med Aldis avancerade kalender får du snabbt en överblick av pågående projekt. Du kan boka in jobb på statusbasis och kopplade till olika grupper som du själv sätter upp. Du kan jämföra jobb gentemot pågående tidsplan.

Från kalendern kan du boka in arbetskraft, baserat på den kommunikation och projektbeskrivning för aktuellt projekt som du också har tillgång till från planeringsvyn.

Du kan skicka ut arbetsordrar så snart du är färdig med din planering, med ett enda klick.

Rapportering av tid och material

Dina anställda kan rapportera in tid de arbetat som lägger grund för fakturering till kund samt löneunderlag. De kan även rapportera material använt för arbete utfört, så detta kan föras in direkt på fakturan.

Intern & extern kommunikation

I Aldis finns ett utvecklat kommunikationsverktyg för att skicka information eller arbetsordrar till anställda, via email eller sms. Du kan även skicka offerter, Avvikelserapporter eller annan kommunikation till externa intressenter, exempelvis kund eller leverantör, via mail.

Kundfakturering

Utifrån projektbeskrivning och dess underlag, tillsammans med tid, material och eventuella avvikelser rapporterat kan du skapa delfakturor och fakturor i systemet. Dessa kan sedan exporteras till ett webbaserat faktureringssystem för vidare bearbetning. (se nästa stycke)

Fortnox Integration

Aldis har möjlighet att kommunicera med Fortnox faktureringssystem och skicka över fakturor skapade i systemet dit. Underlag för tid, material följer med till faktureringssystemet.

Vår integration hittar du här

Offertering

Efter att ha fått in en offertförfrågan och gjort din egen bedömning av det nya potentiella objektet kan du använda detta underlag för att skapa en offert till kund. Du kan göra interna kommentarer för ditt eget minne, men som inte följer med offerten. Den kan sedan skrivas ut eller mailas – direkt från systemet.

Avvikelsehantering

Förändringar, ändringar och missar i informationen uppstår ofta vid större projekt. Aldis hjälper till att dokumentera avvikelsen och kommunikationen med kund för att snabbt komma vidare och förbi en sådan oförutsedd händelse.

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Följ oss på Facebook!